Netwerk

Het netwerk zorgt voor alle verbindingen. Desktops, laptops, tablets, smartphones, telefoons noem maar op. Alles loopt uiteindelijk over het netwerk.

Verbindingen maken het mogelijk.

Het netwerk is de verbindende factor is tussen alle systemen dus dan is het ook begrijpelijk dat hieraan afdoende tijd wordt besteed. Het werk bestaat uit twee belangrijke pijlers. Dat is onder andere het monitoren van het netwerk en de componenten. Maar ook het voeren van pro-actief beheer op de configuraties en firmwares van alle netwerkcomponenten zelf is belangrijk. 

Dat computernetwerk is het netwerk van een aantal systemen dat met elkaar kan praten via verschillende verbindingen. Men spreekt binnen de vestiging of binnen het kantoor van een Local Area Network (LAN). Zonder dat netwerk geen werkplek, geen toegang tot uw CRM, zakelijke email of Internet…

Netwerk installatie en beheer
Als de basis voor een bedrijfsnetwerk eenmaal aanwezig is (gebouw bekabeling) dan kan begonnen worden met het maken van een (IP) netwerk ontwerp. Vervolgens kan het geheel in bedrijf worden gesteld waarna de periode zal aanbreken van operationeel beheer.

Eén van de belangrijke dagelijkse activiteiten is netwerkbeheer. Daarom maken wij hiervoor gebruik van een in eigen beheer ontwikkeld concept, NetOK.

NetOK is zowel geschikt voor organisaties die het beheer van hun netwerkomgeving geheel willen uitbesteden, maar ook voor organisaties met een eigen ICT-afdeling of netwerkbeheerder.

Centraal in NetOK staat de monitoring op afstand van servers (op locatie of in de cloud), netwerkcomponenten en de verbindingen naar de nevenvestigingen (VPN’s). Wanneer er zich problemen dreigen voor te doen dan constateren wij dat in een vroegtijdig stadium. We zullen dan direct gepaste actie ondernemen. Als gevolg van de vroegtijdige actie kunnen we zo voorkomen dat uw medewerkers hinder ondervinden.

Voorbeelden van zaken die met NetOK bekeken en geregeld kunnen worden:

  • Eventlogs
  • Afwijkend of opvallend verkeer
  • Actieve netwerkcomponenten (Switches, Routers, Firewalls etc.)
  • Systeemlogs
  • Monitoring van bandbreedte
  • Notificatie van wijzigingen in software of hardware
  • Management rapportage
  • Analyse rapportage