Beheer op afstand

De continuïteit gewaarborgd door de uitgebreide mogelijkheden van NetOK.

Beheer op afstand biedt rust

Immers, expertise op afstand zorfgt voor het optimaal beheren van ICT systemen, en netwerken. Het wordt uitgevoerd vanaf een centrale plaats. Op afstand wordt de werking van de systemen gecontroleerd zodat een potentieel probleem in de kiem gesmoord wordt met als uiteindelijk resultaat een optimale werking van uw systemen en dus minimale verstoringen.

Beheer op afstand
Deze dienst heeft een aantal belangrijske voordelen die wij hier even voor u op een rijtje gezet hebben:

 

 • Geen behoefte aan ICT-personeel in vaste dienst
 • Minder verstoringen / niet beschikbaar zijn van systemen door proactief optreden en dus minder onkosten
 • Eenvoudige kostenstructuur met een vast maandbedragn
 • Constante kwaliteit en beschikbaarheid van de volledige ICT omgeving
 • Proactief optreden waardoor een preventieve werking wordt bevorderd
 • Verbeteringsvoorstellen op basis van actuele bevindingen
 • Zeer snelle reactietijd bij incidenten of problemen
 • Geen voorrijdkosten bij beheer op afstand
 • Patchmanagement. Alle updates (Microsoft updates) en servicepacks op afstand worden bewaakt en uitgevoerd. Updates die een herstart van apparatuur vereisen worden in het zogenaamde servicevenster uitgevoerd (dus meestal buiten kantoor uren)
 • Software-updates

De dienst kan ingericht worden nadat de volgende stappen zijn doorlopen:

 • Inventarisatie en beoordeling huidige technische infrastructuur
 • Opstellen en afstemmen van het Service Level Agreement (SLA) of contract
 • Oplossen van eventuele beperkingen of knelpunten in de infrastructuur
 • Bepalen van de meetpunten
 • Bepalen van het klantspecifieke support plan
 • Installatie en configuratie van beheer op afstand software in de klant omgeving

Wanneer is deze dienst interessant?

 • Organisaties die geen eigen ICT personeel hebben maar wel behoefte aan beheer hebben. Deze organisaties hoeven hierdoor slechts minimaal aandacht te besteden aan hun eigen automatisering
 • Organisaties die willen besparen op de personeelskosten. Door deze dienst is geen eigen personeel nodig. In plaats daarvan wordt een vast maandbedrag gerekend voor de geleverde diensteng
 • Organisaties die een betere performance van hun ICT vereisen
 • Organisaties die de eigen beheerafdeling geheel of gedeeltelijk willen ontlasten. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat de interne beheerders aan structurele zaken of projecten kunnen werkeng