IoT - Internet of Things

IoT heeft op het gebied van veiligheid geen goede reputatie. Dergelijke apparaten zomaar aansluiten is vragen om problemen.

IoT

Het Internet of Things heeft op het gebied van veiligheid een slechte reputatie. Het zomaar aansluiten van dergelijke apparatuur is vragen om problemen. Bij het merendeel van de fabrikanten staat veiligheid helaas niet op nummer 1. Veel apparaten kennen geen actief onderhoud, automatische updates al helemaal niet. Maar al te vaak is dergelijke apparatuur niet goed ingesteld en kost het de nodige moeite om dat wel voor elkaar te krijgen. Vaak is de levenscyclus van een product ook bepalend voor het onderhoud dat wordt geboden. Een nieuwe versie van een bepaald model zorgt er al snel voor dat de oude dus ‘vervangen’ moet worden.

IoT oplossingen - veilig verbonden - veilig geconfigureerd - veilig te gebruiken
Beveiliging van IoT is van groot belang. Dit geldt voor de verbindingen, maar ook voor de apparatuur zelf.
Uw gebouw, machines enapparatuur zijn immers verbonden met het internet. Zonder aanvullende beveiliging is het relatief makkelijk om eindeloos te blijven proberen toegang te krijgen. Technieken als ‘Brute-Force’ en ‘Dictonary Attacks’ die we dagelijks tegenkomen in de ‘klassieke’ IT zien we ook hier terug, met alle gevolgen van dien. We gaan er vaak gemakshalve vanuit dat kwaadwillenden van ‘buiten’ komen. Helaas is het ook zo dat er nogal wat apparatuur is die zelf verbinding maakt met de leverancier of met minder bekende netwerken. Dat hoeft niet altijd onveilig te zijn maar als het niet nodig is voor het functioneren van de oplossing dan zetten wij daar onze vraagtekens bij.Vaak zijn al meerdere apparaten aanwezig, verbonden met internet en in gebruik zonder dat men dit weet. Voorbeelden zijn: rookmelders, ventilatiesystemen, thermostaten, energiemeting, verlichting, beveiligingssystemen, PIN terminals, veldmeters, waterbeheersystemen, etc. Smart ICT richt zich binnen IoT met name op de connectiviteit en de bijbehorende beveiliging. Concreet houdt dit in dat overal waar een apparaat kan communiceren, wij deze kunnen verbinden met het internet maar daar wel extra beveilingslaag op aanbrengen. Uiteraard kunnen we belangrijke componenten ook opnemen in NetOK en zodoende de beschikbaarheid in de gaten houden.

 

Graag adviseren wij u in deze materie.